lv

Biržai piesaistītā elektroenerģijas cena arī februārī par 20% zemāka.

Man holding piggy bank. Shallow DOF

Šis gads, atvērta elektroenerģijas tirgus apstākļos, ir sācies ļoti labi tiem klientiem, kas fiksētas cenas vietā ir izvēlējušies elektroenerģijas biržai piesaistītu cenu, jo arī par februārī patērēto elektroenerģiju tie maksās vidēji par 20% mazāk.

Februārī vidējā elektroenerģijas biržas NordPoolSpot cena Latvijas zonā bija 3,943EURcenti/kWh. Tiem 220 Enerģija klientiem, kas izvēlējās BIRŽAS cenas plānu, elektroenerģijas izmaksas par 1kWh februārī ir 4,505 EURcenti/kWh (bez PVN). Kas ir par 21% mazāk nekā Latvenergo Klasiskā cena, kas ir 5,648 EURcenti/kWh (bez PVN).

Līdz ar to, mazākiem klientiem (ar patēriņu 200kWh/mēn.) izmaksas par janvāra un februāra elektrības rēķinu ir par 5-6 EUR zemākas, turklāt lielākiem klientiem (ar patēriņu 1000kWh/mēn.) ieguvums ir ~30 EUR.

Elektroenerģijas biržas sniegtās iespējas var izmantot ikviens, pat, ja mājsaimniecībai nav uzstādīts viedais skaitītājs. Elektroenerģijas biržas cena gala patērētājiem tiek aprēķināta, pamatojoties uz Sadales Tīkla izstrādāta mājsaimniecības standartizēta patēriņa grafika. Un šajā gadījumā, neatkarīgi no Jūsu mēneša patēriņa, vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena būs vienāda visiem klientiem. Bet tām mājsaimniecībām, kam jau ir uzstādīti viedie skaitītāji, biržas cena veidojas pēc katras individuālās mājsaimniecības patēriņa īpatnībām.

Biržas indeksētās cenas palīdz klientam maksimāli ietaupīt, jo

  • tās ir īpaši izdevīgas mājsaimniecībām to patēriņa īpatnību dēļ. Ziemā, kad patēriņš ir lielāks, cenas biržā ir zemākas, turpretī vasarā, kad cenas biržā ir augstākas, patēriņš ir nesalīdzināmi mazāks;
  • biržas cena ir patiesā elektroenerģijas vērtība noteiktajā laikā, kamēr fiksēta elektroenerģijas cena ietver dažādas slēptas pārdevēja izmaksas un riskus;
  • tā ir publiski pieejama un skaidri parāda, cik patērētājam būs jāmaksā par patērēto elektroenerģiju.

Elektroenerģijas biržas cena publiski pieejamas mājaslapā http://nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/LV/Hourly/?view=table

 

Madara Jurgelāne

220 Enerģija

03.03.2015