lv

Precīzai piedāvājuma izstrādei būtu nepieciešami vēsturiskie patēriņa dati. Lūdzu atzīmējiet, ka ar Jūsu atļauju, drīkstam iegūt patēriņa datus no as Sadales Tīkls.