lv

Derīgi zināt

 

Kā veidojas biržas cena?
Elektroenerģijas biržas cena tiek noteikta nākamās dienas katrai stundai un tā izriet no pieprasījuma un piedāvājuma attiecīgajā reģionā, līdz iepriekšējās dienas plkst. 14:30. (Ievērībai, biržā cenas tiek norādītas EUR/MWh, kur 1 megavatstunda ir atbilstoša 1000 kilovatstundām)

Cena ir atkarīga no dažādiem mainīgiem lielumiem, to ietekmē gan sezona, gan laika apstākļi, gaisa temperatūras, ūdens līmenis ūdenskrātuvēs, CO2 izmešu cenas u.c.

Grafikā attēlotas vidējās svērtās elektroenerģijas biržas cenas attiecība pret vidējo elektroenerģijas patēriņu 2013.gadā, kur uzskatāmi variet redzēt, ka periodā, kad cenas biržā ir visaugstākās, mājsaimniecības patēriņš ir vismazākais.

Biržas cenām var sekot līdzi šeit.

grafiks_FAQ

 

Kā tiek aprēķināta vidējā svērtā cena?
Klienta katras stundas patēriņš tiek reizināts ar attiecīgās stundas elektroenerģijas biržas cenu (pieskaitot pakalpojuma izmaksas, atkarībā no izvēlētā cenu plāna), kā rezultātā tiek iegūta katras stundas vidējā svērtā cena. Lielākajai daļai Latvijas mājsaimniecību nav tāda skaitītāja, kas ļautu redzēt faktisko patēriņu pa stundām, tāpēc, lai aprēķinātu stundu patēriņu šādā situācijā, Sadales Tīkls piemēro tipveida grafikus. Tas nozīmē, kamēr nav uzstādīts „viedais skaitītājs”, vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena būs vienāda visiem klientiem, neatkarīgi no patēriņa īpatnībām.

Kāds ir Tavs patēriņš pa stundām?
Kā jau mēs labi zinām, elektroenerģijas uzskaiti veic skaitītāji. Tie var būt gan automātiskie, kas datus Sadales Tīklam sūta elektroniski, gan mehāniskie, kam datus nolasa reizi mēnesī pats klients. Lielākai daļai Latvijas mājsaimniecību nav automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas skaitītāju, līdz ar to nav zināms patēriņš pa stundām. Tāpēc, lai aprēķinātu stundu patēriņu šādā situācijā, Sadales tīkls piemēro tipveida ikstundas patēriņa sadalījuma koeficientus – pareizinot mēneša patēriņu ar šiem koeficientiem, tiek iegūts ikstundas patēriņš. Šādi tipveida grafiki ir izplatīts risinājums arī citās Eiropas valstīs.

Atvērtā elektroenerģijas tirgū elektroenerģijas tirdzniecība notiek pēc ikstundas patēriņa principa. Ja klienta skaitītājs neuzskaita ikstundas patēriņus,
norēķiniem tiek piemērots diennaktī patērētās elektroenerģijas sadalījums atbilstoši tipveida grafikam.

Kā es varu noslēgt līgumu, ja izmantoju citu banku vai neprotu izmantot i-bankas autorizēšanos?
Lūgums nosūtīt pieprasījumu līguma slēgšanai uz epastu info@220enerģija ar sekojošu informāciju: Vārds, Uzvārds, Personas kods, Adrese, Cenu plāna nosaukums, Līguma uzsākšanas datums. Paldies!

Kur man griezties, ja pazūd elektrība?
Visos jautājumos, kas nav saistīti ar elektroenerģijas cenu vai līgumu, Jums jāgriežas pie Sadales Tīkls. Bojājumu pieteikšanas gadījumā zvanot pa bezmaksas telefonu 8404, klientu servisa tel.nr. 8403.

Ko darīt, ja esmu iegādājies jaunu objektu un man jānoslēdz līgums?
Lai noformētu jaunam lietotājam elektroenenerģijas līgumu, ir jāaizpilda Sadales tīkla pieteikums elektroenerģijas saņemšanai objektā un jānosūta sevis izvēlētam tirgotājam. Iesnieguma veidlapu var atrast šeit.

Piegādātās elektroenerģijas izcelsme
Informējam, ka galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas izcelsme ir 100% nopirkta elektroenerģijas biržā Nord Pool Spot.